A smaller descriptive one here

Den här eken, som troligen fanns redan på Gustav Vasas tid, var nära att bli av-verkad för ca. 40 år sedan. Som tur var befann jag mig i den situationen att jag var anlitad som ombud för störnings-känslig fågelart och kunde på så vis ef-ter livlig argumentation rädda eken till framtiden. En annan ek finns att beskå-da vid Yxeltorpsviken, nära Stegeborg.

Catchy Heading Here

Den kallade i folkmun "prästens ek" för att när kyrkoherden i Skällvik planerade sin söndagspredikan vandrade han från kyrkan längs landsvägen och vände just vid denna ek och gick tillbaka. Under denna vandring hann han slutföra och tyst för sig själv deklamera nästa dags budskap.

Our Services

SERVICE ITEM

Provide better descriptions to let your audience know your services better.

SERVICE ITEM

Provide better descriptions to let your audience know your services better.

SERVICE ITEM

Provide better descriptions to let your audience know your services better.

About

Excellent service and expertise

Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too.


Read more

Get in Touch

Business title, Street address, Zip code City, Country
+44 1234 567890
your@email.com