Eknön är belägen i Slätbaken någon halvmil öster om Stegeborgs slottsruin. Den stänger effektivt samfärdseln mellan inre och yttre delen av havsviken förutom två smala sund, Ettersundet i N och Pålsundet i SW. Ön kan sägas likna ett Östergötland i miniatyr eftersom flertalet biotoptyper finns representerade från strandäng via eklandskap till åldrig granskog. Viss kulturpåverkan kan fortfarande skönjas efter ett sedan ett halvsekel nedlagt jordbruk. Betesdrift året runt sker fortfarande med ett 60-tal nötkreatur. Här skrevs historia 1598, då kung Sigismund försökte återta kungamakten men slutligen förlorade slaget vid Stångebro utanför Linköping mot sin farbror hertig Karl. Ett område planterat med strutbräken finns fortfarande centralt på ön och sägs enligt traditionen representera en grav för stupade polacker efter bataljen på och i farvattnen utanför Eknön. Vidstående karta och bildspelet under  fliken "Eknön i bild" visar i någon mån variationen i växtlighet på olika partier.

Återgivning av förmodat utseende på försvarsanläggning vid Ettersundet

Återgivning av förmodat utseende på försvarsanläggning vid Ettersundet

Skansens utseende i dag. Landhöjningen har medfört att resterna nu återfinns på udden, benämnd Skansudden i norr

Skansens utseende i dag. Landhöjningen har medfört att resterna nu återfinns på udden, benämnd Skansudden i norr

Nu har erosion orsakad av svallvågor från allt större och snabbare båtar och i någon mån naturliga vågor från hårda ostliga vindar förflyttat Skansuddens östra strandlinje betydligt västerut. Alarna, som tidigare markerat strandens utbredning står nu som reliker. (Aug. 2022)

Nu har erosion orsakad av svallvågor från allt större och snabbare båtar och i någon mån naturliga vågor från hårda ostliga vindar förflyttat Skansuddens östra strandlinje betydligt västerut. Alarna, som tidigare markerat strandens utbredning står nu som reliker. (Aug. 2022)

Senaste kommentaren

28.05 | 20:30

Ändring är genomförd. Någon ytterligare koll i holken?

26.05 | 06:51

Petitess: Lantmännen är korrekt namn sen väldigt många år tillbaka 😁, stort, stort tack för att du kom.

12.04 | 11:33

Oj,där ser jag pappa,med en cigarett i handen,och min storebror,oj vad vatten det var 1941

22.02 | 13:09

Jättebra figur! Tack för den.

Dela den här sidan