Genom en lång kontinuitet av fri utveckling och sparsamma uttag har ett stort antal jätteträd kunnat utvecklas. Här fanns bl. a. Sveriges största tall, 4,60 m i omkrets och likaledes största lind, 7,50 m. Båda har nu fallit för tidens tand. Tallen längs t. h. här lever i all önskvärd välmåga och håller nu en omkrets i brösthöjd av 4,20 m, vilket torde vara sverigerekord f. n.