På nyårsdagen 2023 upptäckte vi vid landstigningen på Bengtsudd en död havsörn, vilken tillvaratogs och är nu inskickad till Riksmuséet för analys. Svar har nu kommit (22/5 -23) Hankön 4,3 kg (under medelgott hull) Hade drabbats av omfattande njursvikt och uttorkning. Inga spår av metaller (blyhagel) eller fågelinfluensa.