Holk i industrilandskap

För några år sedan placerade Juhani Vuorinen en i plåt förfärdigad skapelse på ett industriområde i Norrköping med baktanken att locka någon av de pilgrimsfalkar, som synts i staden att häcka här. Första hyresgästen blev en storskrake. Sedan följde tornfalk och när ringmärkningen av förmodade tornfalkar skulle ske 2017 visade det sig att tre så gott som vuxna berguvungar nyss rymt ur holken, men observerats av personal på platsen. Dessa kunde med viss möda infångas och märkas . 2018 besöktes åter platsen, men i god tid. Då kunde ungarna märkas och återbördas till holken. Nu (febr. -19) ligger honan och ruvar sedan i januari (!), så vi fick bereda oss på en tidig märkning detta år!

Märkningen blev av redan den 27/3, då honan (!) och tre ungar kunde märkas, de första för året och den första adulta för mig under 65 år i de östgötska uvmarkerna. Se bilder nedan!

Med litet god vilja kan man skönja det tofsprydda uvhuvudet nederst t. h. i holköppningen. Foto: Robert Petersen

Med litet god vilja kan man skönja det tofsprydda uvhuvudet nederst t. h. i holköppningen. Foto: Robert Petersen

Även honan kunde infångas

Honan var kvar hos ungarna i holken och fastnade i nätet.
Jag (t.v.) och Juhani Vuorinen med honan nedkämpad på taket.

Ytterligare holkhäckning

En tornfalkholk på taket av en industrifastighet i Norrköping beboddes våren 2021 av ett berguvpar, men då holkens front inte var anpassad

Märkning adult hona

Hon kunde övermannas och märkas.
Återfanns tyvärr död 15/7 2020 i Norrköping

Tornfalkholk som blev berguvholk

till borymmare, som berguvens ungar är, föll en av de ursprungligen fyra ned och slog ihjäl sig fredagen före pingstaftonen. Vi öppnade då

Fräsch och fin vinge

Kontroll av täckare för åldersbestämning

3 ungar i holken


holkens baksida och spärrade öppningen mot 40-meters-stupet för att om möjligt rädda de återstående tre.

Uvhanen

Uvhanen höll vakt från olika positioner i byggnadskomplexet. Hoade då och då.
Foto: Clas Tornefjell

Uvunge

Det verkar som om tilltaget lyckats.
Foto:Clas Tornefjell

På utflykt

Efter utflykt i området och ett mellanspel i Djurparken kunde den nästan flygga unguven

Åter på taket

återföras till häckningsområdet och åter tas om hand av föräldrarna.

Omkommen

Den urbana miljön verkar olämplig för unguvarnas överlevnad, då många faror lurar. Här upphittad vid reningsverket i Norrköping

Vådan av holkhäckning 2022

Det verkar som om fabriksmiljön inte är den mest optimala häckningsplatsen för berguv. Ungarna är ju, i motsats till tornfalkens, borymmare och lämnar alltså boskrevan långt innan de kan flyga. I den naturliga miljön kan de alltså befinna sig långt från själva boet i berget och uppmärksamma föräldrarna på sin position genom det ständigt upprepade tigglätet och bli matade där de råkar vara just då. Holken kommer därför att flyttas eller modifieras så att endast tornfalk kan komma att utnyttja den till nästkommande säsong.

Tyvärr hade holklagningen blåst sönder under vintern 21-22, så uvarna hade fått tillgång till den ändå, vilket medförde att Peter Nilsson, anställd på Lantmännen upptäckte en månads-gammal unge på marken 40 m nedanför bohol-ken. Hur den överlevt fallet förblir en gåta, men den kunde återbördas och ringmärkas den 25/5. En adult uv syntes hålla vakt strax ne-danför holken, som i övrigt var tom (!) Kan ev. övriga ungar ha ramlat tidigare? Eller var det bara en i kullen? Eller har de häckat på annan plats i anläggningen? Mobilfoto t. h. Peter Nilsson

Den 8 augusti fick kommunjägaren i Norrköping Mats Ekeberg larm om en berguv, som fastnat i en vattensamling vid hamnområdet. Tack vare hans rådiga ingripande kunde uven, som var starkt medtagen räddas och efter rehabilitering vid Djurparkens veterinärklinik också släppas tillbaka. Det rör sig med all sannolikhet om honan i det par, som nu två säsonger häckat i hamnområdet med varierat resultat (se ovan!) Hon var klar för ringmärkning den 17 och släpptes senare samma dag av Mats själv. Händelseförloppet finns beskrivet i NT den 20 augusti helsida 8! (se nedan!) På bilden här ovan visar hon sin återvunna styrka samtidigt som hon avslöjar att en del nya vingpennor ersätter gamla slitna. Hon blev också ringmärkt vid detta tillfälle.
Övriga exempel på Djurparkens insatser för att rädda sjuka eller skadade berguvar finns under fliken

Den 8 augusti fick kommunjägaren i Norrköping Mats Ekeberg larm om en berguv, som fastnat i en vattensamling vid hamnområdet. Tack vare hans rådiga ingripande kunde uven, som var starkt medtagen räddas och efter rehabilitering vid Djurparkens veterinärklinik också släppas tillbaka. Det rör sig med all sannolikhet om honan i det par, som nu två säsonger häckat i hamnområdet med varierat resultat (se ovan!) Hon var klar för ringmärkning den 17 och släpptes senare samma dag av Mats själv. Händelseförloppet finns beskrivet i NT den 20 augusti helsida 8! (se nedan!) På bilden här ovan visar hon sin återvunna styrka samtidigt som hon avslöjar att en del nya vingpennor ersätter gamla slitna. Hon blev också ringmärkt vid detta tillfälle.
Övriga exempel på Djurparkens insatser för att rädda sjuka eller skadade berguvar finns under fliken "Berguvinventering" längst ned!

Pigg och glad efter märkningen

Flörtar t. o. m. med fotografen!

Kommentarer

Peter Nilsson

26.05.2022 06:51

Petitess: Lantmännen är korrekt namn sen väldigt många år tillbaka 😁, stort, stort tack för att du kom.

Lars Hedenström

28.05.2022 20:30

Ändring är genomförd. Någon ytterligare koll i holken?

Senaste kommentaren

28.05 | 20:30

Ändring är genomförd. Någon ytterligare koll i holken?

26.05 | 06:51

Petitess: Lantmännen är korrekt namn sen väldigt många år tillbaka 😁, stort, stort tack för att du kom.

12.04 | 11:33

Oj,där ser jag pappa,med en cigarett i handen,och min storebror,oj vad vatten det var 1941

22.02 | 13:09

Jättebra figur! Tack för den.

Dela den här sidan