Vispolen är en näringsrik (eutrof) insjö belägen någon mil S. Söderköping. Inklämd mellan två höjdformationer bortom större allfarvägar ligger den väl skyddad från störande ljudeffekter. Man kan således koppla av helt utlämnad till naturens egen ljudkuliss, som kan bestå av tranors rop, gäss´snattranden, den bruna kärrhökens lockläten och havsörnens kacklanden. På försommarens ljuder också tonerna från rör- och sävsångare, gök och våra vanligaste spettar. Den omgivande växtligheten är måttligt påverkad av skogsbruk och uppvisar en tämligen ursprunglig karaktär. Att tillbringa en vårkväll på något av de omgivande bergen kan således bli en lisa för själen.

Vispolen sådan den sträckte sig före sänkningen i början av 1900-talet. Numera kan den identifieras som ett stort vasshav med ett större blankvatten i söder och några öppna ytor här  och var.